Dasar Keselamatan

Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar Negara adalah dilarang.

Menyebarkan maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.

Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah mestilah mendapat kelulusan dari Ketua Jabatan/ Bahagian terlebih dahulu.

Sebarang perbuatan menceroboh dan percubaan untuk menggodam laman web Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah adalah dilarang. Tindakan undang- undang boleh dikenakan dan jika disabitkan dengan kesalahan, dan akan dijatuhkan hukuman dari pihak Mahkamah.