Koleksi Kedah

PERKHIDMATAN > KOLEKSI KEDAH

 

PENGENALAN

Koleksi Kedah didefinisikan sebagai usaha pengumpulan & pendokumentasian segala bahan-bahan yang diterbit, dicetak, ditulis mengenai Negeri Kedah atau oleh anak Negeri Kedah yang dihimpunkan dalam satu koleksi.

FUNGSI

 • Pendokumentasian bahan Koleksi Kedah
 • Perkhidmatan rujukan dan penyelidikan bahan Koleksi Kedah
 • Membina dan menyelenggara Bahan Koleksi Peribadi
 • Menjalankan projek sejarah lisan
 • Menyedia dan menyusun bibliografi/indeks bahan Koleksi kedah

JENIS-JENIS KOLEKSI

 1. Koleksi Tempatan
  Menempatkan bahan-bahan rujukan yang merangkumi pelbagai bidang perkara berkaitan Negeri Kedah seperti agama, politik, ekonomi, sastera, sejarah, tokoh dan sebagainya.
 1. Koleksi Peribadi
  Merupakan himpunan koleksi peribadi tokoh-tokoh kelahiran Negeri Kedah. Sehingga kini terdapat 14 koleksi peribadi yang ditempatkan di sini iaitu:
 1. Koleksi Sejarah Lisan
  Rakaman-rakaman dalam bentuk kaset dan transkripsi melalui temubual dengan tokoh-tokoh Negeri kedah. Meriwayatkan sejarah-sejarah yang mungkin tidak dibukukan lagi dengan cara yang sangat menarik. Rakaman ini diterjemah dari bentuk lisan kepada tulisan.
  • Koleksi Ismail Hussein (KIH)
  • Koleksi Abdullah Hussain (KAH)
  • Koleksi Dato’ Wan Ibrahim Wan Soloh (KWI)
  • Koleksi Salleh Ibrahim (KSI)
  • Koleksi Sasterawan Shahnon Ahmad (KSA)
  • Koleksi Sharifah Fatimah (KSF)
  • Koleksi Azizi Abdullah (KAA)
  • Koleksi Ahmad Mokhtar (KAM)
  • Koleksi A. Rahmad (KAR)
  • Koleksi Halim ‘R’ (KHR)
  • Koleksi Dato’ Syeikh Mahmood Naim (KMN)
  • Koleksi Affrini Adham (KAF)
  • Koleksi Shaidun Shaari (KSS)
  • Koleksi Mohd Isa Othman (KMI)
 1. Koleksi Khas
  Bahan Maklumat yang terdapat di dalam koleksi ini bukan mengenai Negeri Kedah. Kebanyakan bahan tersebut terdiri daripada buku dan kertas kerja serta keratan akhbar.
 1. Koleksi Geneologi/Salasilah
  Koleksi ini dianggap istimewa kerana ia menempatkan koleksi salasilah atau jurai keturunan seperti Kesultanan Kedah,Wan Mohamad Saman, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan lain-lain.
 1. Koleksi Kekal
  Menempatkan bahan-bahan seperti buku, laporan dan cenderamata bagi tujuan dokumentasi. Bahan-bahan ini dijaket bagi tujuan pemuliharaan.
 1. Koleksi Manuskrip dan Nadir
  Mengandungi bahan-bahan manuskrip seperti Al-Quran tulisan tangan, kitab-kitab dan buku-buku lama.
 1. Koleksi Perdana Menteri Malaysia
  Mengandungi segala bentuk bahan berkaitan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Dato Seri’ Mohd Najib bin Tun Razak.

JENIS-JENIS BAHAN

 • Buku
 • Tesis
 • Pita Kaset/CD
 • Transkripsi
 • Warta Kerajaan Kedah
 • Terbitan-terbitan Kerajaan & Badan Berkanun
 • Manuskrip
 • Bahan-bahan Nadir
 • Keratan Akhbar
 • Artikel
 • Pamplet/Brosur
 • Buku Cenderamata
 • Biodata Tokoh
 • Bibliografi