Multimedia

PERKHIDMATAN > BAHAGIAN MULTIMEDIA

PENGENALAN

Bahagian ini terletak di tingkat satu bangunan perpustakaan. Menyedari betapa perlunya perkhidmatan berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi, pihak PPAK telah menyediakan perkhidmatan di Bahagian Multimedia. Fungdi utama adalah untuk membantu pengguna serta kakitangan mengakses maklumat melalui penggunaan sistem komputer dan peralatan elektronik yang terdapat dalam memenuhi keperluan penyelidikan, pembelajaran serta penambahan ilmu pengetahuan.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

  1. Internet
  2. Cd-Rom
  3. Aplikasi Microsoft Office
  4. Cetakan (Printer)
  5. Imbasan (Scanner)
  6. Mylib / E-Lib
  7. Artikel Pilihan
  8. Kelas Komputer
  9. Buletin Multimedia
  10. iPad & Kindle

BAYARAN

Perkhidmatan Bayaran
Internet & Aplikasi Microsoft Office RM1.00 sejam – Ahli

Rm2.00 sejam – Bukan Ahli

Cetakan Berwarna RM1.50 sehelai
Cetakan Hitam Putih RM0.20 sehelai
Imbasan RM 1.50 setiap saiz A4
Kelas Komputer RM20.00
Mylib/E-lib/CD-ROM Percuma
Artikel Pilihan/Buletin Multimedia Percuma